PHÒNG GD - ĐT TRẦN ĐỀ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LIÊU 2

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   

 

 

 

                        

 

  

 

 

 

BẢNG TIÊU CHÍ THI ĐUA CỦA GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

 (Năm học: 2017 -2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Họ và tên giáo viên: ……………………………………..

 

 

 

* Chức vụ: …………………………………………………

 

                

 

 

Tiêu chuẩn thi đua

Điểm

Chuẩn

Điểm

Cộng

Điểm Trừ

Tự chấm

Tổ chấm

Trường chấm

1 . Chấp hành kỷ luật lao động tốt, đảm bảo ngày giờ công lao động.

5

 

 

 

 

- Vào trễ hoặc ra sớm không lí do từ 5 phút trở lên/lần

1

 

 

 

 

- Vắng phép (dạy, họp, lễ..):/lần.

1

 

 

 

 

- Đổi giờ không báo tổ trưởng gây ảnh hưởng trừ điểm/lần

2

 

 

 

 

- Giáo viên có tiết 4 ngày thứ 2 không ở lại dự SHĐT Nếu lãnh đạo không cho phép sẽ bị/lần

1

 

 

 

 

* Bệnh nằm viện không trừ, con nhỏ duới 06 tuổi khi nằm viện cha hoặc mẹ nghỉ không trừ.

* Nghỉ đi tập huấn công tác và đi học được lãnh đạo cho phép không trừ.

* Trường  hợp đưa con đi khám bệnh phải có giấy của bác sĩ không trừ

 

 

 

 

 

2.Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

50

 

 

 

 

- Giáo án soạn mới có lồng ghép tích hợp các nội dung đã được tập huấn tùy theo đặc thù từng môn từng bài.nếu không thực hiện đúng sẽ bị trừ điểm/lần

2

 

 

 

 

- Soạn giáo án không đúng mẫu của trường quy định trừ điểm/ lần.

2

 

 

 

 

- HSSS khi được tổ, chuyên môn, đoàn kiểm tra xếp loại ĐYC bị trừ điểm/lần.

2

 

 

 

 

- HSSS khi được tổ, chuyên môn, đoàn kiểm tra xếp loại CĐYC bị trừ điểm/lần

3

 

 

 

 

- Lên lớp không sử dụng ĐDDH trừ điểm/lần.

2

 

 

 

 

- Hồ sơ của cá nhân, tổ CM, các bộ phận khi lãnh đạo trường kiểm tra xếp loại Trung bình sẽ bị trừ/lần.

2

 

 

 

 

Hồ sơ của cá nhân, tổ CM, các bộ phận nộp trễ trừ điểm/lần

2

 

 

 

 

Hồ sơ của cá nhân, tổ CM, các bộ phận không nộp/lần

3

 

 

 

 

Hồ sơ của cá nhân, tổ CM, các bộ phận nộp thiếu một  loại trừ điểm/lần.

1

 

 

 

 

- Soạn các đề - đáp án  kiểm tra, thi HK chưa chính xác về kiến thức trừ điểm/đề.

1

 

 

 

 

- Vào điểm học bạ sai, sửa không đúng quy chế trừ điểm/lần

1

 

 

 

 

- Kết quả kiểm tra HĐSP xếp loại CĐYC

2

 

 

 

 

- Lên kế hoạch giảng dạy sai hoặc trễ; lên kế hoạch tháng; báo cáo; trừ điểm/lần.

1

 

 

 

 

- Chậm kí sổ đầu bài đã qua thời gian đúng 01 tuần dạy trừ điểm/lần

1

 

 

 

 

- Vào điểm tháng/ trang Smas/ học kì trễ so với qui định trừ điểm /lần

2

 

 

 

 

- Không dự giờ theo phân công của tổ trừ điểm /lần

1

 

 

 

 

- Thiếu 01 tiết dự giờ theo qui định trừ điểm/Học kì

1

 

 

 

 

 Không tham gia hoặc quản lí điều hành qua mạng trên trang web của trường đã được phân công nhưng làm sơ sài, không liên tục, gây ảnh hưởng chung.(đối với tổ trưởng và các thành viên của tổ) trừ/ lần

3

 

 

 

 

- Không hoàn thành chuyên đề đúng thời gian qui định khi được phân công trừ/ lần.

2

 

 

 

 

- Không đạt chỉ tiêu chất lượng bộ môn về Học lực trừ điểm/Học kì.

2

 

 

 

 

- Chỉ tiêu Học lực yếu kém từ 6 đến 8% trừ điểm/học kì

2

 

 

 

 

- Chỉ tiêu Học lực yếu kém từ 8 đến 10% trừ điểm/học kì

4

 

 

 

 

- Trong tiết dạy làm mất trật tự ảnh hưởng đến lớp kế bên lãnh đạo nhắc nhở trừ điểm / lần.

2

 

 

 

 

Lớp chủ nhiệm sĩ số lớp giảm trừ điểm / học kì

1

 

 

 

 

- Lớp chủ nhiệm xếp thi đua loại TB,Yếu trong học kì trừ điểm/HK

2

 

 

 

 

- GVBM trong tiết dạy khâu vệ sinh bị lãnh đạo nhắc nhở 3 lần trên trừ điểm/học kì

1

 

 

 

 

- Lớp chủ nhiệm trực vệ sinh bị phản ánh 2 lần/tháng trừ điểm/ lần

2

 

 

 

 

3. Thực hiện an toàn giao thông, tiết kiệm, bảo quản của công, chống tham ô lãng phí, phong cách làm việc tốt và biết giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ

10

 

 

 

 

- Thiếu tinh thần tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp (bị phê bình trước tập thể) trừ điểm/lần

1

 

 

 

 

 - Vi phạm luật lệ ATGT bị thông báo về cơ quan trừ điểm/lần

1

 

 

 

 

- Phong cách làm việc bị phản ảnh (bị khiển trách trước hội đồng) trừ điểm/lần

2

 

 

 

 

. - Có biểu hiện tham ô hối lộ khi bị phát hiện trừ điểm/lần

2

 

 

 

 

- Uống rượu say, gây tai nạn giao thông cho người khác: trừ điểm/lần.

1

 

 

 

 

- Bảo quản của công (mất, hư hỏng do cố ý,…): trừ điểm/lần

2

 

 

 

 

- Thiếu tinh thần trách nhiệm đối với việc bảo quản tài sản chung của nhà trường bị khiển trách trước tập thể: trừ điểm/lần

1

 

 

 

 

4. V/ v đồng phục nơi công sở (qui định các ngày lễ  & các ngày T2, T4 , T6 trong tuần đến trường phải đồng phục.

10

 

 

 

 

. – Nam, Nữ  trong ngày lễ mặc đồng phục đúng theo quy định không thực hiện trừ điểm/lần

 (Trừ trường hợp đặc biệt).

* Các ngày còn lại:

- Nam: có thể mặc áo màu không được mặc áo nhiều màu sặc sỡ và mặc áo thun bị trừ điểm/lần

- Nữ: mặc com lê hoặc áo lẻ, bỏ áo vào quần, không mang dép kẹp bị vi phạm trừ điểm/lần

 

2

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

. 5 .Các nội dung cộng điểm khuyến khích.

15

 

 

 

 

- GV tạo nguồn học sinh giỏi

1

 

 

 

 

- GV có HS giỏi cấp Huyện

2

 

 

 

 

- GV có HS giỏi cấp Tỉnh

2

 

 

 

 

- GV đạt GV giỏi cấp Huyện

2

 

 

 

 

- GV đạt GV giỏi cấp Tỉnh

2

 

 

 

 

- GV đạt SKKN nhưng không đạt thi năng lực hoặc ngược lại.

1

 

 

 

 

 - Hoàn thành xuất sắc công tác chủ nhiệm có giấy chứng nhận của cấp Huyện.

2

 

 

 

 

- GV/Tổ có ĐDDH đạt cấp Huyện.

1

 

 

 

 

- GV/Tổ có ĐDDH đạt cấp Tỉnh.

1

 

 

 

 

 - Cá nhân tham gia tốt các phong trào Xã, Huyện, Ngành tổ chức mang tính chất lễ hội theo quy định/Học kì.

1

 

 

 

 

- Tham gia tốt hiến máu nhân đạo.

1

 

 

 

 

- Chấp hành tốt sự điều động của ngành như chấm thi HSG, GVG  Huyện, Tỉnh.

1

 

 

 

 

- Công tác kiêm nhiệm, có giấy khen cấp huyện trở lên.

2

 

 

 

 

Chú thích: mỗi giáo viên nội dung cộng điểm khuyến khích nếu tham gia đầy đủ thì điểm cộng tối đa chỉ là 15 điểm.

 

 

 

 

 

6 .Tư tưởng chính trị (Chấp hành tốt đừơng lối chủ chương chính sách pháp luật của nhà nước).

10

 

 

 

 

Bị vi phạm pháp  luật  trừ điểm/lần.

3

 

 

 

 

 Không chấp hành tốt đừơng lối chủ chương chính sách pháp luật của nhà nước trừ điểm/lần..

2

 

 

 

 

Trong giờ làm việc có nồng độ rượu gây ảnh hưởng  trừ điểm/lần.

2

 

 

 

 

Gây mất đoàn kết trong nội bộ bị lãnh đạo xác nhận có biên bản  trừ điểm/lần..

2

 

 

 

 

Hút thuốc trong cơ quan gây ảnh hưởng bị phản ánh  trừ điểm/lần.

1

 

 

 

 

* Tổng cộng:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PC: Các trường hợp vắng do bận đi công tác, , bệnh hoặc ngưòi trong gia đình bị bệnh  nằm viện hỷ của bản thân, hoặc hiếu của người thân trong gia đình thì không trừ điểm.

* Tự xếp loại: ……………..

* Tổ xếp loại:………………

* BTĐ trường  xếp loại:…………….              

                                       Liêu Tú, ngày      tháng    năm 2017       

                                                                        (Ký ghi rõ họ, tên)

                          

 

 

 

THỐNG NHẤT CÁCH XẾP LOẠI NHƯ SAU:

I. XẾP LOẠI:                                        

      - Xếp loại xuất sắc: 85 điểm - 100 điểm

      - Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:  75 điểm - 84 điểm

      - Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ:  50 điểm - 74 điểm

II. TRƯỜNG HỢP HẠ XUỐNG MỘT BẬC:

- Chất lượng giảng dạy về Học Lực yếu kém vượt chỉ tiêu từ 10% trở lên.

- Vi phạm quy chế chuyên môn và không thực hiện giảm tải đã quy định và cắt xén chương trình.

- Không nộp hồ sơ theo định kì quy định không có lý do chính đáng và không có sự đồng ý của lãnh đạo.

- Vắng không phép (dạy, họp, lễ)/lần

   - Tự ý bỏ giờ dạy. Bỏ tiết vi phạm quy chế chuyên môn

  - Lên lớp không có giáo án vi phạm quy chế chuyên môn: vi phạm quy chế chuyên môn

 

III. TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT THI ĐUA:

    - Dưới 49 điểm.

    - Bị kỉ luật .

     - Vi phạm đạo đức nhà giáo 

    - Sử dụng điện thoại trong lớp dạy

   - Trong giờ làm việc có nồng độ rượu gây ảnh hưởng là không xét thi đua .

 

        Liêu Tú, ngày 01  tháng 11  năm 2017

                                    TM. Hội đồng Thi đua

                                        Khen thưởng trường

 

                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG