Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Liêu Tú 2

ấp Giồng Chát xã Liêu Tú huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng
2993841122
trande-thcslieutu2@edu.viettel.vn