Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 29
Năm 2019 : 705
Lượt xem: 189

Thông tư 01 hướng dẫn hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Bộ Nội Vụ


Thông tin tài liệu

Thông tư 01 hướng dẫn hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Bộ Nội Vụ

Huỳnh Long
Giới thiệu:

Ngày 19/1/2011, Bộ nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký(chi tiết có tại file đính kèm). Các đơn vị trong Trường có thể căn cứ quy định tại Thông tư này để thực hiện trình bày văn bản một cách hợp lý.